+++ Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! +++

Nașterea Maicii Domnului

Citește Acatistul Nașterii Maicii Domnului

nasterea_maicii_domnuluiNașterea Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din anul bisericesc care începe pe 1 septembrie. Ea este prăznuită pe data de 8 septembrie. A fost fixată în a opta zi din anul bisericesc, pentru că cifra opt simbolizează ziua veșniciei, viața fără de sfârșit. Datorită ei, Fiul cel Veșnic al lui Dumnezeu S-a întrupat, a biruit moartea și a dăruit oamenilor viața veșnică în Împărăția Cerurilor.

Sfânta Scriptură nu ne oferă informații despre Nașterea Maicii Domnului. Acest eveniment este relatat în scrierile apocrife. Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare iudeo-creștină din secolul al II-lea, oferă mai multe amănunte despre originea și copilăria Maicii Domnului. Potrivit cercetătorilor, fragmentul care face referire la Fecioara Maria, a fost scris în jurul anului 140. Deși nu este considerată o scriere canonică, informațiile oferite pot fi considerate veridice, cu rezervele de rigoare.

Firea lui Ioachim și a Anei este biruită de har

Tatăl Fecioarei Maria se numea Ioachim și era din seminția lui Iuda. Soția lui Ioachim se numea Ana și era fiica preotului Matthan. Erau în vârstă și fiind lipsiți de copii erau priviți de ceilalți ca blestemați. Astăzi, atât de mult și-a schimbat lumea „fizionomia”, încât consideră că ești blestemat dacă ai prea mulți copii. Lumea e întoarsă și asta pentru că nu mai vede dincolo de ea. Ioachim și Ana nu sunt resemnați, nu-și spun „nu mai avem ce face”, ci îndrăznesc să-i ceară lui Dumnezeu, ceea ce noi definim a fi imposibil: să fie părinți la o vârstă înaintată. Aceștia depășesc rigorile științei - „nu ai voie să naști decât până la varsta X”. Nu se tem că vor naște un copil cu handicap și asta pentru că Il așează pe Dumnezeu în această lucrare. Sfântul Ioan Damaschin spune că firea celor doi s-a biruit prin har și a rămas supusă. Nu a luat-o înaintea harului. A așteptat neroditoare, până când harul a înflorit rodul.

Arhanghelul Gavriil aduce vestea cea bună

Evanghelia apocrifă a vieții Maicii Domnului ne spune că Ioachim a zis către soția sa, Ana: „Pe mine nu mă îndeamnă inima să mai intru în casa mea. Mă duc la munte și acolo voi posti și mă voi ruga lui Dumnezeu, să ne dăruiască un copil”. Ceea ce este minunat e faptul că Ioachim nu spune cât va sta. Nu se duce să-i ceară lui Dumnezeu cu jumătăți de măsură.

Iar Ana devenind una cu soțul ei, nu rămâne indiferentă față de gestul lui Ioachim, ci începe și ea să se roage lui Dumnezeu cu durere și cu multe lacrimi, zicând: „Doamne, Atotțiitorule, Cela ce numai cu cuvântul ai facut cerul și pământul și toate câte se văd; Cela ce ai zis făpturilor Tale să trăiască și să se înmulțească; Cela ce ai binecuvântat pe Sarra, femeia lui Avraam și a născut pe Isaac la bătrânețe și ai dăruit Anei fiu, de a născut pe Samuel prorocul, dă-mi și mie roada pântecelui meu și nu lăsa să fiu de ocară între oameni, că de voi naște fiu, sau fiica, îl voi închina Ție cu toată inima și-l voi da să slujească în biserica slavei Tale” (I Regi 1, 11).

Îngerul Gavriil se va arăta fiecăruia, spunându-le că rugăciunea lor nu a fost trecută cu vederea și că Dumnezeu le va trimite binecuvântarea Sa. Tot el le-a vestit că acest prunc se va umple de Duh Sfânt din pântecele mamei sale și că va fi un vas ales lui Dumnezeu. (Luca 1, 4-23).

Tâlcuirea numelui Maria

Provenind din ebraicul "Aia“, Maria se tâlcuiește „Doamna”, dar numele evreiesc Maryam sau Miryam ar putea fi și de străveche origine egipteană, trăgându-se din verbul mri, „a iubi”, cu sufixul afectiv ebraic - am, deci „cea dragă”, „cea iubită”.

Praznicul liturgic al Nașterii Maicii Domnului

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului exista și la copții egipteni și la iacobiții sirieni separați de Biserica Ortodoxă după Sinodul al patrulea ecumenic. Având în vedere că aceștia n-au imprumutat mai nimic de la ortodocși după despărțirea lor de Biserica Ecumenică, în­seamnă că sărbătoarea respectivă era deja în uz și la ei înainte de această despărțire. Deci, începutul ei trebuie pus între Sinodul III ecumenic (431) și Sinodul IV ecumenic (451).

În Apus, sărbătoarea este adoptată în timpul papei Serghie I (687-701). În sec. al VI-lea, Sf. Roman Melodul a compus Condacul și Icosul acestui praznic, iar în sec al VIII-lea, Sf. Ioan Damaschin a alcătuit Canonul ce se cântă la slujba Utreniei. Data de 8 septembrie aleasă pentru prăznuire reprezintă ziua sfințirii unei biserici dedicate Fecioarei Maria, construită la Ierusalim de către împărăteasa Eudoxia la începutul sec. al V-lea.

Maica Domnului în Calendarul popular

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului marchează hotarul astronomic dintre vară și toamnă. Bătrânii spun că în această zi rândunelele pleacă spre zonele calde, insectele încep să se ascundă în pământ, iar frigul își face simțită prezența. De aici și spusa: „O trecut Sântamarie, leapădă și pălărie!” Este vremea în care se desfășoară diferite târguri și iarmaroace. Din această zi se încep unele activități practice specifice: culegerea unor fructe și plante medicinale, bătutul nucilor, recoltarea ogoarelor, culesul viilor, semănatul cerealelor de toamnă.

Fecioara Maria este cea mai îndrăgită divinitate feminină a Panteonului românesc, invocata și astăzi de fete pentru grăbirea căsătoriei, de femei pentru ușurarea nașterii, de păgubiți pentru prinderea hoților, de descântătoare pentru vindecarea bolilor etc. Ea are trăsăturile Năs­cătoarei, a Marii Zeițe neolitice, invocată în momentele de grea cumpănă ale omului. În basme ajuta eroinele să iasă din impas, dar le pedepsește cu asprime când îi incalca ordinele, vindecă boli grele, redă vederea fiicei orbite de mama vitregă, înzestrează fecioara vrednică și ascultătoare și o căsătorește cu fiul de împărat etc. În unele tradiții Maica Domnului, adesea identificată cu astrul nopții, Luna, sau cu Pământul, se roagă de Dumnezeu să nu prăpădească lumea, să nu izgoneasca vânturile cu avantajele pe care le aduc acestea oamenilor.

(text reprodus și adaptat după www.crestinortodox.ro)

Templates and Extensions by Vision.Com
  • Meniu principal

  • Căutare

Vedere din parc